41. Tillåtet att bestrida tjuvar och Khawâridj

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det är tillåtet att bestrida tjuvar och Khawâridj. Om de angriper en person eller hans egendom så är det tillåtet för honom att försvara sig själv och sin egendom. Han får försvara sig med allt han förmår. Han får dock inte följa efter dem och söka upp dem om de lämnar honom. Ingen annan än ledaren eller de muslimska makthavarna får göra något sådant. Han får bara försvara sig själv på plats. Hans avsikt skall vara att inte döda någon. Om han under självförsvaret råkar döda angriparen, så är det ute för angriparen.”

FÖRKLARING

Om rebeller, tjuvar eller Khawâridj ger sig på en eller ens egendom, blir det tillåtet att bestrida dem. Och om de vill ärekränka ens familj blir det till och med obligatoriskt att försvara den. Det är alltså tillåtet att försvara sig själv och sin egendom och obligatoriskt att försvara sin familj på alla möjliga sätt.

I detta stycke konstaterar Imâm Ahmad att de inte får förföljas om de lämnar den angripne i fred och flyr. När ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) krigade mot Khawâridj befallde han att de inte förföljs om de flydde1. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) var en av de fyra renläriga kaliferna vilkas tillvägagångssätt skall efterlevas.

1al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (16521).