41. Rena insekter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/50-51)

Författaren (rahimahullâh) tog med denna hadîth i detta kapitel för att bevisa att döda flugor och liknande är rena och inte orena, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att den fluga som hamnar i en dryck – som mjölk, vatten, spad, te eller kaffe – doppas i den för att sedan tas ut därifrån och kastas. Drycken ska vi dricka. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade förloppet och sade:

”Ty i en av dess vingar finns gift och i en annan motgift.”

Gift är sjukdom. En fluga som landar i en dryck tar skydd med vingen som innehåller gift. Den vingen hamnar nämligen under ytan först. Tar du då upp flugan utan att doppa den helt, blandas dess gift med drycken. Men om du doppar den helt under ytan, utsöndras även dess motgift ut som sedermera slår ut giftet och motverkar dess skada.

Vissa drycker är varma. Om en fluga doppas i den dör den. Skulle flugan varit oren som död, skulle även drycken blivit oren och behövt hällas ut. Med det sagt vet vi att flugor, myggor och andra insekter saknar rent blod, levande som döda. Utifrån denna hadîth har de lärde lagt fram principen att alla blodlösa insekter är rena, såväl levande som döda. Samma sak kan alltså sägas om skalbaggar, kackerlackor, myror, flugor och spindlar. De är rena, levande som döda.