41. Nittonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

42 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Min Herre (´azza wa djall) lovade mig att införa i paradiset 70.000 från mitt samfund och att varje tusen medlar för 70.000. Därefter fördelar Han åt mig tre fördelningar med Sin handflata.”1

1at-Tirmidhî (2437), Ibn Mâdjah (4286), Ahmad (5/268), Ibn Abî ´Âsim (589), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7520) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (723). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Ibn Kathîr sade:

”Berättarkedjan är bra.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/513))

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2/582).