41. Kapitel om Allâhs (ta´âlâ) ord ”De är medvetna om Allâhs välsignelser, men de vill inte erkänna dem – de flesta av dem är de otacksamma som framhärdar i otro och synd”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

”De är medvetna om Allâhs välsignelser, men de vill inte erkänna dem – de flesta av dem är de otacksamma som framhärdar i otro och synd.”1

2 – Mudjâhid sade i stil med:

”Det är att en man säger om sin egendom: ”Detta har jag ärvt från mina farfäder.”

3 – ´Awn bin ´Abdillâh sade:

”De säger: ”Hade det inte varit för den och den personen skulle det och det inte hänt.”

4 – Ibn Qutaybah sade:

”De säger: ”Detta är tack vare våra gudars medlingar.”

5 – Abûl-´Abbâs sade efter Zayd bin al-Hâriths hadîth:

”Några av Mina slavar har gått morgonen till mötes i form av att tro på Mig och somliga i form av att häda. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd” tror på Mig och hädar himlakropparna. Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp” hädar Mig och tror på himlakropparna.”

”Detta tas ofta upp i Qur’ânen och Sunnah; Allâh (subhânah) fördömer den som tillskriver Hans gåvor någon annan än Honom och avgudar vid Hans sida.”

6 – Vissa av Salaf sade:

”Versen handlar om dem som säger: ”Vinden var bra och kaptenen var skicklig” och liknande som är vanligt i folkmun.”

FÖRKLARING

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

”De är medvetna om Allâhs välsignelser, men de vill inte erkänna dem – de flesta av dem är de otacksamma som framhärdar i otro och synd.”

Författaren manar människan till att erkänna Allâhs (subhânah) gåvor och tacka Honom för dem då många människor försummar det. De badar i Allâhs gåvor utan att tacka Honom för dem. Istället tillskriver de gåvorna skälen till dem och sina egna styrkor och handlingar och försummar Honom som verkligen förser dem med dessa gåvor. Om Allâh hade velat skulle Han likviderat skälen och styrkorna bakom gåvorna. Det är trots allt Allâh som har försett honom med hörsel, syn, klokhet, smarthet och annat. Det hör till de otrognas karaktärer att säga att de har fått sina egendomar tack vare arv och annat. Allâh (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ يُنكِرُونَهَا

”… men de vill inte erkänna dem…”

De njuter av dem och är fullt medvetna om dem, men ändå påstår de att de kommer från deras gudar och statyer. De vill inte erkänna gåvorna.

2 – Mudjâhid sade i stil med:

”Det är att en man säger om sin egendom: ”Detta har jag ärvt från mina förfäder.”

Han skryter och ser upp till sin sak utan att erkänna Allâhs gåva som han försummar. Han säger inte så i form av underrättelse, utan han säger så medan han försummar och glömmer bort Allâh som verkligen har försett honom med gåvan. För övrigt är det tillåtet att berätta om ett skäl till en gåva.

3 – ´Awn bin ´Abdillâh sade:

”De säger: ”Hade det inte varit för den och den personen skulle det och det inte hänt.”

Det är också fel. Man skall säga:

”Om det inte hade varit för Allâh och därefter den och den personen…”

Gåvan skall alltså tillskrivas Allâh. Det är Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som ger och skänker.

4 – Ibn Qutaybah sade:

”De säger: ”Detta är tack vare våra gudars medlingar.”

Det är typiskt de otrogna. Muslimen är ålagd att skilja sig från dem och tillskriva gåvorna Allâh. Det är Han som har skapat orsakerna. Således är muslimen skyldig att tacka Allâh och praktisera Hans order. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

”Ingenting gott kommer er till del som inte är från Allâh. Och när ett ont drabbar er är det Honom ni anropar om hjälp.”2

5 – Abûl-´Abbâs sade efter Zayd bin al-Hâriths hadîth:

”Några av Mina slavar har gått morgonen till mötes i form av att tro på Mig och somliga i form av att häda. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâh och Hans nåd” tror på Mig och hädar himlakropparna. Och den som sade: ”Vi har fått regn tack vare en viss himlakropp” hädar Mig och tror på himlakropparna.”

”Detta tas ofta upp i Qur’ânen och Sunnah; Allâh (subhânah) fördömer den som tillskriver Hans gåvor någon annan än Honom och avgudar vid Hans sida.”

De gör så för att stoltsera och skryta bland andra.

6 – Vissa av Salaf sade:

”Versen handlar om dem som säger: ”Vinden var bra och kaptenen var skicklig” och liknande som är vanligt i folkmun.”

Så säger de när ett skepp har återvänt säkert. De glömmer bort Allâh som försåg dem med vinden och lärde kaptenen. Det är obligatoriskt att tillskriva det Allâh (ta´âlâ) och känna till orsakerna i form av att Allâh har försett oss med en bra vind. Det är tillåtet. Detta bevisar hur stor vikt Salaf lade ned vid att visa Allâh tacksamhet och erkänna Hans (subhânahu wa ta´âlâ) gåvor.

116:83

216:53