41. Ingen skillnad på slavinna och fri kvinna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 92-94

Hur bra uttalade sig inte Ibn Hazm när han sade:

”Vad beträffar skillnaden mellan fria kvinnor och slavinnor, så är Allâhs religion en, bildningen är en och naturen är en. Allt det är ett och samma hos fria kvinnor och slavinnor till dess att motsatsen bevisas.”!

Sedan sade han:

”Vissa svaga människor argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till troendes kvinnor – att de noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända och undgår att bli ofredade.”

för att komma fram till att Allâh (ta´âlâ) befallde det bara för att syndare ofredade troende kvinnor. Till följd därav blev de påbjudna att ta på sig ytterplagg för att syndarna skulle veta att de var fria kvinnor och därmed inte ofreda dem1.

Vi tar avstånd från denna osunda förklaring som antingen är ett exempel på en lärd persons tabbe eller också på en klok och dygdig persons svaghet eller också på en syndig lögnares påhitt. Enligt den förklaringen ger Allâh syndarna fria händer för att ofreda muslimska slavinnor. Det är ju en katastrof. Inga muslimer är oeniga om att otukt med slavinnor är lika allvarlig som otukt med fria kvinnor och att horkarlen straffas likadant i båda fallen. Det finns ingen skillnad i sakfrågan. Att ofreda slavinnor är lika allvarligt som att ofreda fria kvinnor. Därför får ingens ord, frånsett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), accepteras utan sammanbunden länk till honom (´alayhis-salâm).”2

1Enligt denna åsikt behöver kvinnan inte ha på sig ytterplagg om det inte finns syndare eller slavinnor, ty skälet har försvunnit. Och om skälet har försvunnit försvinner även domen som är baserad på skälet. Detta konkretiserade faktiskt en författare idag och sade:

”Observera att rapporteringarna är relaterade till versen i ”al-Ahzâb”. På den tiden klädde sig fria kvinnor och slavinnor likadant. Syndare ofredade kvinnor och gjorde ingen skillnad på dem. Då uppenbarades den versen för att utmärka fria kvinnors klädsel så att de skulle kännas igen och därmed inte ofredas. Med andra ord var det nödvändigt på den tiden.” (al-Qur’ân wal-Mar’ah, sid. 59)

Han verkar vilja säga att ytterplagget är inte nödvändigt idag eftersom alla kvinnor är fria. Titta hur okunnighet om svaga rapporteringar kan leda till att Qur’ânens och Sunnahs påbud annulleras!

2al-Muhallâ (3/218-219). Han syftar på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) uttalande där han skilde på fria kvinnor och slavinnor när det kommer till slöja. az-Zayla´î tog med den i ”Nasb-ur-Râyah” (1/300) och sade:

”Rapporteringarna från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) i sakfrågan är autentiska.”

Samma rapportering återberättas av Ibn Abî Shaybah och al-Bayhaqî. Ibn Hazm skrev att han var väl underrättad om det och sade:

”Men ingens ord, frånsett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utgör ett bevis.” (al-Muhallâ (3/221))

Det intygas av ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in gömde sig en slavinna. Han frågade: ”Har hon fått sin månadsperiod?” De sade: ”Ja.” Då rev han sönder sin turban i två delar och sade: ”Täck dig med detta.”

Rapporterad av Ibn Abî Shaybah och Ibn Mâdjah med en svag berättarkedja.