41. Hadith “Jag såg Allâhs sändebuds färgade hårstrån…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (41)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

41 – ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Aqîl sade:

“Jag såg Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) färgade hårstrån hos Anas bin Mâlik.”1

1God. Berättarkedjan är god fram till Ibn ´Aqîl. an-Nawawî sade:

“Den korrekta åsikten är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) färgade sitt hår ibland, vilket bevisas av Ibn ´Umars hadith hos al-Bukhârî och Muslim, medan han oftast lät bli att färga det. Med andra ord har var och en återberättat det han har sett – och alla talade sanning.”