41. Frågor och svar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 43

Han (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Han sade till mig: ”Mu´âdh! Vet du vilken rätt Allâh har mot slavarna och vilken rätt slavarna har mot Allâh?”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville lära honom denna väldiga dom via en fråga för att väcka hans uppmärksamhet och intresse. Undervisning i form av frågor och svar är en av de nyttigaste inlärningsmetoderna. Att du frågar en student om något som han saknar vetskap och därefter ger honom svaret är bättre än att spontant förse honom med samma information direkt. Frågor och svar är alltså en inlärningsmetod, en profetisk sådan dessutom, som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillämpade i många fall.