41. Förbjudet att fördjupa sig i Allâhs egenskaper

41 – Imâm ´Umar bin Ibrâhîm underrättade oss: Bishr underrättade oss, från Ahmad: al-Haytham bin Khalaf berättade för oss: Bishr bin al-Walîd berättade för oss…ح Muhammad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Mahmûd berättade för oss: Muhammad bin al-´Abbâs al-´Ismî berättade för oss: Muhammad bin Mu´âdh berättade för oss att al-Firyâbî berättade för mig…ح ´Umar bin Ibrâhîm underrättade oss: ´Abdullâh bin ´Umar al-Djuwaybirî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad al-Kushmayhinî berättade för oss: al-Firyâbî underrättade oss: ´Alî bin Thâbit berättade för oss: al-Wazzâ´ bin Nâfi´ berättade för oss, från Sâlim bin ´Abdillâh, från sin fader (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tänk på Allâhs (´azza wa djall) gåvor och tänk inte på Allâh (´azza wa djall).”1

1Ibn ´Adî (3/2/138), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (6315), Abûsh-Shaykh i ”al-´Adhamah” (1 / 2 – manuskript), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (1/1/35), al-Asbahânî i ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (2/174 – manuskript) och ad-Daylamî (108 – manuskript). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3/49). as-Sakhâwî sade:

”Dess berättarkedjor är svaga, men när alla slås ihop blir den stark. Dess betydelse är dock korrekt.” (al-Maqâsid al-Hasanah, sid. 159)