41. Erinran i samband med tuppens, åsnans och hundens läten

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 108-109

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

175 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör åsnan skria skall ni be om Allâhs skydd mot Satan. Ty den har sett en djävul. Och om ni hör tuppen gala skall ni be Allâh om Hans gåvor. Ty den har sett en ängel.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

176 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör hundar skälla och åsnor skria på natten skall ni söka skydd hos Allâh mot dem. De ser något ni inte ser.”

Rapporterad av Abû Dâwûd1.

1Hadîthen är autentisk.