41. En studie om strykningen på två par läderstrumpor

Den andra studien handlar om strykningen på två par läderstrumpor. Frågan består av två scenarion:

Det första: Det andra paret tas på efter att tvagningen har brutits. Härmed stryks det understa paret och inte det översta.

Det andra: Det andra paret tas på innan tvagningen har brutits. Härmed är det fritt val. Om han stryker ovanpå det understa paret förknippas domen med det och således är det okej ifall det översta paret tas av. Och om han stryker ovanpå det översta paret förknippas domen med det. Om han i det här fallet skulle ta av sig det översta paret så måste han även ta av det understa paret. Hans strykning på ena paret förflyttas inte till det andra paret. Det är inte giltigt att stryka på dem eller på det understa paret om de är ihåliga. I boken ”al-Furû´” står det:

”En fotbeklädnad som har tagits på en redan struken fotbeklädnad skall inte strykas… Dock har även den tillåtande åsikten en poäng, vilket Mâlik anser.”1

Det står också i samma bok:

”Om den översta strukna läderstrumpan tas av, anser Ahmad att även den understa strumpan skall tas av. Följaktligen skall personen två sig eller tvätta fötterna, vilket det finns delade åsikter om. Han har en annan åsikt som inte ålägger det. I så fall skall personen två sig eller stryka på det understa paret, vilket det finns delade åsikter om.”2

Utmed åsikten att de avtagna strumporna inte bryter tvagningen är personen inte ålagd något.

I an-Nawawîs bok ”al-Madjmû´” står det:

”Om vi tillåter strykning på galoscher, så nämner Abûl-´Abbâs bin Suraydj tre betydelser kring det. Den första och mest korrekta är att de ersätter läderstrumporna och att läderstrumporna ersätter fötterna. Den andra är att det understa paret är som bandage medan det översta paret är som läderstrumpor. Den tredje är att de är som läderstrumpor; det översta paret är som ovandelen och det understa paret är som underdelen.

Utifrån dessa betydelser har våra kollegor förgrenats i många frågor. En av dem är att ta av det översta paret efter strykningen. Om vi håller oss till den första betydelsen, behöver vi inte ta av oss det understa paret. I så fall kan vi stryka på det. Men räcker det att stryka på det eller måste tvagningen tas om? Där finns de två åsikterna om personen som tar av sig läderstrumporna. Och om vi håller oss till den tredje betydelsen så är personen inte ålagd något. Och om vi håller oss till den andra betydelsen, så måste han ta av sig det understa paret och tvätta fötterna. Det finns två åsikter om tvagningen bör tas igen. På grund av de delade åsikterna i frågan har det uppstått fem åsikter:

1 – Inget är obligatoriskt.

2 – Det mest korrekta är att stryka det understa paret.

3 – Det måste strykas och tvagningen måste förnyas.

4 – Läderstrumporna måste tas av och fötterna måste tvättas.

5 – De måste tas av och tvagningen måste förnyas.”3

Det står också:

”Om en person tar på sig läderstrumpor i ett rent tillstånd, bryter tvagningen, stryker på dem och sedan tar på sig galoscher, så finns det två kända åsikter om det är tillåtet att stryka på dem.”4

Därefter sade han att åsikten som tillåter strykningen verkar mest korrekt eftersom galoscherna togs på i ett rent tillstånd:

”Deras resonemang att reningen är ofullkomlig är fel. ar-Râfi´î berättade att Shaykh Abû ´Alî sade: ”Om vi säger att det är tillåtet att stryka i det här fallet, så börjar tidsfristen från och med att reningen bryts efter att läderstrumporna har tagits på och inte efter att galoscherna har tagits på.”5

Åsikten att tidsfristen börjar från och med den brutna tvagningen kommer att tas upp.

1al-Furû´ (1/160).

2al-Furû´ (1/172).

3al-Madjmû´ (1/490).

4al-Madjmû´ (1/490).

5al-Madjmû´ (1/490).