41. En bokstavstrohet som tillkommer Allâh

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

at-Tadmuriyyah, sid. 32-33

Om talaren tror att kontroversiella texters bokstavstrohet är av samma slag som enhälliga texters bokstavstrohet – och bådadera ska för övrigt förstås bokstavstroget – så har Allâh sagt att Han vet allt och förmår allt. Ahl-us-Sunnah och muslimernas imamer är enade om att det ska förstås bokstavstroget och att det bokstavstrogna är avsett. Det är dock allom bekant att de inte menar på att dess bokstavstrohet innebär att Hans kunskap och förmåga är som vår kunskap och förmåga. När de är enade om att Han verkligen är levande, vetande och förmögen, menar de inte att Han är lik en levande, vetande och förmögen skapelse. När de citerar Hans (ta´âlâ) ord:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

… som Han älskar och som älskar Honom.”1

رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

Allâh är nöjd med dem och de är med Honom.”2

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

… därefter reste Han Sig över tronen.”3

utifrån att de ska förstås bokstavstroget, fordrar det inte alls att dess bokstavstrohet är som skapelsens resning, kärlek eller nöje. Om åhöraren tror att Egenskapernas bokstavstrohet innebär jämförbarhet med skapelsernas egenskaper, fordrar det att ingenting av dess bokstavstrohet är avsett. Och om han tror att dess bokstavstrohet tillkommer Skaparen och är unik för Honom, har han ingen rätt att dementera den bokstavstroheten och dess avsikt så länge inte dementin bevisas. Det finns emellertid inget rationellt eller uppenbarat bevis som dementerar det annat än det som dementerar alla andra egenskaper också. Med andra ord ska alla behandlas likadant.

Det klargörs ytterligare av att våra egenskaper består delvis av substanser och kroppar som utgör våra kroppsdelar, däribland ansikte och händer, och delvis av immaterial och oväsentligheter som upprätthålls av oss, däribland hörsel, syn, tal, kunskap och förmåga. Det är allmänt vedertaget att när Herren beskrev Sig själv som levande, vetande och förmögen, sade inte muslimerna att dess bokstavstrohet inte är avsedd. Ty det förstådda av det i relation till Honom är som det förstådda av det i relation till oss. Detsamma gäller när Han sade att Han skapade Âdam med Sina två händer; det fordrar inte att dess bokstavstrohet inte är avsedd. Ty det förstådda av det i relation till Honom är som det förstådda av det i relation till oss. Den beskrivnes beskrivning är ju lämpad för honom. Om Hans rena själ är olik skapelsernas essenser är även Hans egenskaper olika skapelsernas egenskaper. Att en skapelses egenskap tillskrivs den är som att Skaparens egenskap tillskrivs Honom. Den ena tillskrivningen är olik den andra tillskrivningen och det ena tillskrivna är olikt det andra tillskrivna. Som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer sannerligen att få se er Herre liksom ni ser denna månen.”4

Han liknande nämligen beskådningarna och inte de beskådade.

15:54

25:119

37:54

4al-Bukhârî (554) och Muslim (633).