41. Den obligatoriska bönen åläggs

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

I tio år kallade han till Tawhîd. Därefter togs han upp till himlen vari han blev ålagd de fem bönerna. Han bad 13 år i Makkah. Sedan blev han befalld att utvandra till al-Madînah.

FÖRKLARING

I tio år kallade han till Tawhîd och varnade för avguderi. Han befallde människorna att sluta dyrka andra än Allâh (subhânah) och att dyrka endast Honom när de bad, lade eder, offrade och annat.

Därefter togs han upp till himlen tillsammans med Djibrîl (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Himlarna öppnades för honom så att han kunde bestiga den sjunde himlen och höra pennorna skriva. Efteråt ropade Allâh (djalla wa ´alâ) på honom, talade med honom och ålade honom de fem bönerna. I början ålades han 50 böner, men efter att ha bett om reducering stannade de vid fem. Allâh (subhânah) berättade att bönerna är fem i antal men skrivna som 50 i den Bevarade tavlan. Den som slår vakt om de fem bönerna belönas för 50 böner. Varje god handling belönas tiofaldigt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) steg ned med den ordern. Bönen skulle bes fem gånger om dygnet; Dhuhr, ´Asr, Maghrib, ´Ishâ’ och Fadjr. Han bad tre år i Makkah innan han utvandrade.

I takt med att Quraysh besvärade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare allt mer och mer, utvandrade han till al-Madînah. Allâh hade gett honom lov att lämna Makkah för al-Madînah och Ansâr för att undkomma Qurayshs besvär och orättfärdighet. I samband med vallfärden lovade Ansâr (radhiya Allâhu ´anhum) honom trohetseden mot att han skulle flytta till dem och få stöd av dem. Efter trohetseden lät Allâh honom utvandra till dem. Dessförinnan hade några av hans följeslagare redan utvandrat till Abessinien och Negus och varit där ett tag. Med tiden flyttade även de till al-Madînah vari alla slog sig ned och lov och pris tillkommer Allâh.