41. Den kloke och tiggeriet

1 – Det är obligatoriskt för den kloke att undvika tiggeriet i samtliga fall. Tanken om att tigga får personen att nedvärdera sig själv och tappa mycket status. Avsaknaden av tanken om att tigga ger personen ära och lyfter upp honom i status.

2 – Mûsâ bin Tarîf sade:

”När jag blir i behov av en person försvinner äran ur mitt hjärta. När jag skär av det behovet återvänder äran till mitt hjärta.”

3 – ´Umar bin al-Khattâb sade:

”Den som tigger för att bli rik skall veta att pengarna är en glödande sten i helvetet som kommer att stoppas i hans mun. Den som vill, ber om lite, och den som vill, ber om mycket.”

4 – Hakîm bin Qays bin ´Âsim berättade att hans fader rådde sina barn på sin dödsbädd:

”Kära söner! Jag varnar er för att tigga av människorna! Tiggeriet är människans sista försörjning.”

5 – Den kloke skall inte be människorna om något så att de inte avvisar honom och han skall inte tjata på dem om något så att de inte berövar honom. Han skall vara avhållsam och ädel. Han skall inte be om något som har vänt honom ryggen och han skall inte lämna något som går mot honom. Det är bättre att gå miste om en sak än att be fel människor om den. Den som ber fel person om något sänker sig själv i två nivåer och upphöjer den frågade.

6 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Den som ber en låg person om något har upphöjt honom.”

7 – Mutarrif bin ´Abdillâh bin ash-Shikhkhîr sade till sin brorson:

”Käre brorson! Om du behöver något från mig skall du skriva ned det på en lapp. Jag skyddar ditt ansikte från tiggeriets förnedring.”

8 – Den största olyckan är ett dåligt efterlämnande. Halva seniliteten ligger i att tigga av människorna och få tanken att tigga av dem. Vad skall man då säga om att verkligen tigga av dem? Den som har en ärofylld själ ser ned på det världsliga. En man blir inte nobel så länge han inte avhåller sig från det som andra har och har överseende med vad de gör. Att be bröderna om något tröttar ut dem och att be andra om något är fruktlöst.

9 – Ibn Mas´ûd sade:

”Att be sin broder om något är en prövning. Om han ger honom, prisar han någon annan än Den som verkligen har gett honom. Om han inte ger honom, fördömer han någon annan än den som inte har gett honom.”

10 – Om tiggeriets enda nackdel hade varit att man nedvärderar sig själv när man får för sig att tigga och framföra sin fråga hade det räckt för att ålägga den kloke att vid nödfall svälja grus och suga på kärnor i stället för att tigga så länge han klarar sig. Skulle han däremot vara tvungen att tigga och tigger av någon som han vet kommer att ge honom eller en makthavare, är det okej. Det är som att ta emot utan att tigga. Den som dock nöjer sig med Allâh kommer att bli rik. Den som dock söker sin ära hos Allâh kommer inte att bli fattig. På samma sätt förnedras den som söker ära hos slavarna.