41. De bästa följeslagarna efter de tre

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, az-Zubayr, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Sa´d och Talhah. De var alla berättigade till kalifatet och alla var ledare. Vårt bevis för det är Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi anse Abû Bakr vara bäst, därefter ´Umar och därefter ´Uthmân. Sedan sade vi inget mer.”

Här nämns Sa´d, i vissa manuskript nämns Sa´îd. I båda fallen fulländar de antalet sex. Imâm Ahmad sade:

”De var alla berättigade till kalifatet…”

Titta på Imâm Ahmads uppskattning. Varför sade han så? Därför att ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) utsåg dem till det och sade att den som väljs till kalif skall vara det. Utifrån ´Umars utnämning drog Ahmad slutsatsen att alla var ledare och berättigade till kalifatet. Imâm Ahmad sade:

”Vårt bevis för det är Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade vi anse Abû Bakr vara bäst, därefter ´Umar och därefter ´Uthmân. Sedan sade vi inget mer.”

Efter samrådets medlemmar kommer Muhâdjirûn som deltog i striden i Badr, därefter Ansâr som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam.”

Via Ahl-us-Sunnahs studier och forskningar vet ni att ´Alî bin Abî Tâlib har många dygder, han blev lovad trohetslöftet och följeslagarna valde honom och lovade honom trohetslöftet. Han kommer på fjärde plats sett till ordningen i kalifatet och dygden. Imâm Ahmad sade:

”Efter samrådets medlemmar kommer Muhâdjirûn som deltog i striden i Badr, därefter Ansâr som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam.”

Vissa lärda anser att de som lovade trohetslöftet i ´Aqabah är bättre än dem som deltog i striden i Badr. De flesta som lovade trohetslöftet i ´Aqabah deltog i striden i Badr.

De som deltog i striden i Badr varierar sinsemellan och de som lovade trohetslöftet i ´Aqabah varierar sinsemellan. Muhâdjirûn varierar sinsemellan och Ansâr varierar sinsemellan i enlighet med dygden, kunskapen och belåtenheten som Allâh har skänkt dem.