41. De är många men svaga

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 190

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

41 – Ett av al-Ikhwân al-Muslimûns märkligare kännetecken, är att de – deras mångfald till trots – inte klarar av att avvisa den som blottar deras villfarelser och myter. Det bevisar gruppens bräcklighet och att Ahl-us-Sunnahs ord mot dem är sanna.