41. Bönen i samband med tuppens, åsnans och hundens läte

175 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör åsnan skria skall ni be om Allâhs skydd mot Satan. Ty den har sett en djävul. Och om ni hör tuppen gala skall ni be Allâh om Hans gåvor. Ty den har sett en ängel.”

176 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör hundar skälla och åsnor skria på natten skall ni söka skydd hos Allâh mot dem. De ser något ni inte ser.”