41. Bön för nygifta makar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 109-110

2 – Be för makarnas godhet och välsignelse. Det finns flera hadîther i ämnet. Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Min fader hade stupat och lämnat efter sig sju eller nio döttrar. Jag gifte mig med en kvinna som tidigare varit gift. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Har du gift dig, Djâbir?” Jag svarade: ”Ja.” Han sade: ”Jungfru eller gift sen tidigare?” Jag sade: ”Gift sen tidigare.” Han sade: ”Varför inte med en ung kvinna som du kan leka med och hon med dig, och som du kan få att skratta och hon dig?” Jag sade: ”´Abdullâh har stupat och lämnat efter sig [nio eller sju] döttrar och jag vill inte komma till dem med en lika ung kvinna som de själva. Därför gifte jag mig med en kvinna som kan se efter dem och ta hand om dem.” Han sade:

بارك الله لك

”Må Allâh välsigna åt dig.”1

eller några andra uppmuntrande ord.”

Buraydah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En grupp Hjälpare sade till ´Alî: ”Du har Fâtimah.” Han gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hälsade till honom. Han sade: ”Vad behöver Abû Tâlibs son?” ´Alî sade: ”Jag kom att tänka på Fâtimah, dotter till Allâhs sändebud.” Han sade: ”Välkommen och känn dig som hemma.” Han sade inte mer än så. ´Alî bin Abî Tâlib gick ut till gruppen Hjälpare som stod och väntade på honom. De sade: ”Vad hände?” Han sade: ”Jag vet inte, bara att han sade till mig: ”Välkommen och känn dig som hemma.” De sade: ”Det räcker att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ger dig ett av dem; han ger dig både familj och välkomst.” Efter att han hade vigt honom sade han: ”´Alî! En brudgum måste ha en bröllopsmiddag2.” Sa´d sade: ”Jag har en bagge.” Hjälparna samlade flera kilos majs. På bröllopsnatten sade han: ”Gör ingenting förrän du träffar mig.” Sedan bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vatten varvid han tvådde sig med det och hällde över det till ´Alî. Därefter sade han:

اللَّهُمَّ بارِك فيهما وبارِك لَهُما في بِنائِهما

”Allâh! Välsigna dem och välsigna deras lägring.”3

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gift sig med mig kom min moder och tog in mig i huset. Där fanns redan en grupp kvinnor från Hjälparna och de sade:

على الخير و البركة، و على خير طائر

”Må det gå bra, välsignat och framgångsrikt.”4

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde någon gratulera den nygifte med förislamiska fraser, sade han:

بَارَكَ الله لكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر

”Må Allâh välsigna dig, må Han välsigna dig från ovan och må Han ena er om det goda.”5

1al-Bukhârî som står för formuleringen och Muslim som står för tillägget.

2Hos Ahmad står det:

”Ett giftermål måste ha en bröllopsmiddag.”

3Ibn Sa´d, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en god berättarkedja och Ibn ´Asâkir.

4al-Bukhârî, Muslim och al-Bayhaqî.

5Sa´îd bin Mansûr i ”as-Sunan”, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Abû ´Alî at-Tûsî i ”al-Mukhtasar”. Båda två har autentiserat den. Därtill rapporteras den av ad-Dârimî, Ibn Mâdjah, Ahmad, Ibn-us-Simâk, al-Hâkim, al-Bayhaqî och al-Khattâbî i ”Gharîb-ul-Hadîth”. al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt Muslims villkor.”

adh-Dhahabî höll med, vilket stämmer. Hâfidh ´Abdul-Haqq al-Azdî anvisade dess autenticitet i ”al-Ahkâm al-Kubrâ”. Hos Ahmad nämns även formuleringen:

بَارَكَ الله لكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا على خَيْر