41 – Bevis för Inâbah

Bevis för Inâbah är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

”Vänd åter till Allâh och underkasta er Honom.” (39:54)


FÖRKLARING

 

Inâbah är en återvändo till Allâh (ta´âlâ) genom att lyda Honom och undvika att handla olydigt mot Honom, och den är nära besläktad med ångern (Tawbah). Den enda skillnaden är att den är precisare på grund av den förlitan på Allâh och tillflykt till Honom som man upplever.

Den får endast ägnas Allâh (ta´âlâ) och beviset för den är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

”Vänd er till Allâh och underkasta er Honom.” (39:54)

Betydelsen av ”…och underkasta er Honom” är den föreskrivna underkastelsen som innebär att man underkuvar sig Allâhs föreskrivna domar, ty man kan underkasta sig Allâh på två olika sätt:

Det första: Universell underkastelse. Det innebär att man underkastar sig Hans universella dom. Denna typ är generell och omfattar allt i himlarna och på jorden, troende och otrogen, rättfärdig och syndig. Ingen kan visa högmod till denna typ av föreskrift. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

”Alla i himlarna och på jorden underkastar sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna, och till Honom skall de återvända.” (3:83)

Det andra: Föreskriven underkastelse. Denna typ av underkastelse innebär att man underkuvar sig Hans föreskrivna dom. Denna typ gäller endast de sändebud och deras anhängare som lyder Honom. Det förekommer många bevis för det i Qur’ânen och ett av dem är det författaren (rahimahullâh) har nämnt.