41. Bevis för Allâhs höghet 2

41 – Abû Muhammad bin Sâ´id och Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Ahmad bin Mansûr ar-Ramâdî berättade för oss: Yahyâ bin Ma´în och ´Alî bin al-Madînî berättade för oss (formuleringen är Yahyâs): Wahb bin Djarîr berättade för oss, från sin fader, från Muhammad bin Ishâq, från Ya´qûb, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från hans farfar som sade:

En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven går under, familjerna hungrar, egendomarna ödeläggs och boskapen dör. Be Allâh om regn för oss. Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh (´azza wa djall).” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började frånkänna Allâh brister till dess att det syntes på hans ansikte (eller på hans följeslagares ansikten). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ve dig! Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Allâhs (´azza wa djall) angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem Allâh (´azza wa djall) är? Hans tron är ovanför Hans himlar och jord så här (han formade sina fingrar till en kupol) och den låter på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”

ar-Ramâdî sade:

´Alî bin al-Madînî berättade inte hela för oss. Han stannade vid:

Allâh skall inte bes om medling inför någon av Sin skapelse.”

Det var Yahyâ bin Ma´în som berättade hela för oss. Yahyâ bin Ma´în skrev till mig personligen (formuleringen är Ibn Makhlads).”

Även Hafs bin ´Abdir-Rahmân rapporterade den från Muhammad bin Ishâq med denna berättarkedja. Den som säger att den rapporteras via Ya´qûb bin ´Utbah och Djubayr bin Muhammad har förfelat. Det korrekta är, vilket vi har klargjort här, via Djubayr bin Muhammad.