41. Beskådningen av Allâh bevisar att Han är uppe

8 – Det finns många bevis för att Allâh skall beskådas med ögonen. Det vill säga, ännu ett bevis för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) höghet är att Han har gett besked om att Hans slavar skall se Honom i paradiset:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌإِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”1

Skall de titta till höger, till vänster eller nedåt? Fjärran är Allâh från något sådant! De skall titta uppåt. För de sunda och förnuftiga understryker beskådningen även Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) höghet. Såväl de tidigare profetiska skrifterna som Qur’ânen fastställer att Allâh är ovanför himlen och att Han har rest Sig över tronen. Det islamiska samfundet vars samstämmighet är erkänd – bestående av de bästa människorna som följeslagarna, efterföljarna och deras rättmätiga efterföljare – bekräftar denna väldiga egenskap och att Allâh är ovanför himlen och att Han (subhânah) har rest Sig över tronen. Den som har minsta lilla godhet och förnuft i sig nöjer sig med bara något av dessa bevis. Det räcker för att han skall återvända till Allâh (ta´âlâ) och tro på Hans egenskaper på ett sätt som tillkommer Honom (tabârak wa ta´âlâ).

175:22-23