41. Är det korrekt att skilja mellan den stödda gruppen och den räddade gruppen?

Fråga 41: Vissa skiljer mellan den stödda gruppen (at-Tâ’ifah al-Mansûrah) och den räddade gruppen (al-Firqah an-Nâdjiyah). Är den åtskillnaden korrekt? Vem är i så fall den räddade gruppen? Och vem är den stödda gruppen?

Svar: Dessa människor vill skilja på allt. De vill skilja på muslimerna. De vill till och med skilja på muslimernas egenskaper. Den åsikten är alltså inte korrekt. Den stödda gruppen är den räddade gruppen1. Den kan inte vara stödd om den inte är räddad. Den kan inte vara räddad om den inte är stödd. De två egenskaperna är nämligen oskiljbara. Åtskillnaden görs antingen av en ignorant eller också av en illasinnad människa som vill få den muslimska ungdomen att tvivla på den stödda och räddade gruppen2.

1Den åsikten har imamerna av Ahl-ul-Hadîth. Den räddade gruppen är den stödda gruppen och de är Ahl-ul-Hadîth, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, al-Djamâ´ah och Salafiyyûn. Det har uttryckligt sagts av många Salaf och deras efterträdare. Härmed lyder några exempel på dem:

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade i samband med hadîthen ”Mitt samfund kommer att delas upp…”

”Om de inte är Ahl-ul-Hadîth så vet jag inte vem de är.”

Rapporterad av al-Hâkim i ”Ma´rifatu ´Ulûm-il-Hadîth”, sid. 3, med en autentisk berättarkedja.

al-Mubârakfûrî nämnde i förordet till ”Tuhfat-ul-Ahwadhî” att Abûl-Yumn bin ´Asâkir sade:

”Låt Ahl-ul-Hadîth glädjas över detta glada budskap… De är – om Allâh vill – den räddade gruppen.” (Sid. 13)

at-Tirmidhî sade i samband med hadîthen ”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund…”:

”Jag hörde al-Bukhârî säga att han hörde Ibn-ul-Madînî säga: ”De är Ahl-ul-Hadîth.”” (2229)

al-Bukhârî sade i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” i samband med Abû Sa´îds hadîth om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

”Och Vi har gjort er till ett mittens samfund.” (2:143)

”De är samma grupp som den i ”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund…”.” (Sid. 61)

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah skilde inte på den stödda gruppen och den räddade gruppen. Han sade faktiskt i början av ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”:

”Detta är den räddade och stödda gruppens, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, lära fram till Domedagen.”

Detsamma sade han i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (3/129). Han sade i samband med hadîthen om samfundets splittring:

”De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, den stödda gruppen.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/159))

Han sade även:

”Min åsikt är den räddade gruppens dogm. Den gruppen har fått den beskrivningen av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den dogmen är återberättad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). De och deras anhängare är den räddade gruppen.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (3/179))

2En person som associeras med kunskap har bara tröttat ut sig själv, slösat bort sin tid och förvirrat ungdomarna när han skrev en bok vari han ville fastställa skillnaden mellan den stödda gruppen och den räddade gruppen. Men han lyckades inte och kommer aldrig att lyckas. Det blev emellertid bara värre när han ljög om Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och påstod att han skiljer mellan dem båda, dock utan någon referens. Detta skrev författaren i sin bok benämnd ”al-Ghurabâ’ al-Awwalûn”. Därefter gick han än längre och hävdade att även Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz delar hans åsikt. När han under en föreläsning blev frågad om skillnaden mellan den stödda gruppen och den räddade gruppen sade han:

”Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz håller med mig om det. Han har lovat mig att skriva en kommentar som innehåller det.”

Lov och pris tillkommer Allâh som avslöjade honom då Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz höll inte alls med honom om det. Nedan följer frågorna och hans svar:

Fråga: Stämmer det att du skiljer på den räddade gruppen och den stödda gruppen?

Svar: Den räddade gruppen är den stödda gruppen. De är en och samma.

Fråga: Du skiljer alltså inte på dem?

Svar: De är en och samma.

Fråga: X hade en föreläsning igår kväll och sade att Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz håller med honom om det.

Svar: Nej, nej. Den räddade gruppen är den stödda gruppen och de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De är Ahl-us-Sunnah, den räddade gruppen och den stödda gruppen.

Fråga: Och de är Salafiyyûn?

Svar: Och de är Salafiyyûn. De är räddade därför att de är räddade från Elden, de är stödda därför att de har blivit lovade stöd och de är Ahl-us-Sunnah därför att de följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth. (https://www.youtube.com/watch?v=9jJcabonJGM&app=desktop)