41. Allas barn måste dö

Ibn Abîd-Dunyâ rapporterade via Abû Khalîfah al-´Abdî som sade:

”När min lille son hade dött sörjde jag honom fruktansvärt mycket så att jag inte kunde sova. Jag svär vid Allâh att jag låg en natt helt ensam i min säng och tänkte på min son när jag plötsligt hörde  en röst från andra sidan av huset säga: ”as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâh, Abû Khalîfah!” Jag svarade: ”Wa ´alaykumus-salâm wa Rahmatullâh.” Jag blev fruktansvärt rädd och började söka skydd hos Allâh och läsa slutet av Âl ´Imrân till dess att jag kom till:

وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ

”Och det bästa för de fromma är det [som väntar] hos Allâh.”1

Rösten sade: ”Abû Khalîfah!” Jag svarade: ”Jag besvarar dig.” Rösten sade: ”Vad vill du egentligen? Vill du ha ett liv med din son som skiljer sig från alla andra människor? Är du ädlare hos Allâh än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Även hans son Ibrâhîm dog och då sade han: ”Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar Herren.” Vad vill du egentligen? Vill du att din son inte skall dö när alla skapelser måste dö? Vad vill du egentligen? Vill du förarga Allâh för Hans förfogande över skapelsen? Jag svär vid Allâh att jorden inte hade rymt dem om det inte hade varit för döden och att de inte hade gagnats av livet om det inte hade varit för trösten.” Därefter sade rösten: ”Behöver du något?” Jag svarade: ”Vem är du – må Allâh förbarma Sig över dig?” Han svarade: ”En av dina djinn-grannar.”

al-Hasan al-Basrî berättade hur en man sörjde sitt bortgångna barn och klagat över det inför al-Hasan. Då sade al-Hasan till honom: ”Brukade din son vara frånvarande?” Han svarade: ”Han var mer frånvarande än närvarande.” al-Hasan sade: ”Betrakta honom som frånvarande. Han har inte varit frånvarande på ett sätt som medför en större nytta än den här.” Då sade mannen: ”Abû Sa´îd! Du har underlättat min sorg efter min son.”

Salamah sade:

”När ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs son dog avtäckte han hans ansikte och sade: ”Må Allâh förbarma Sig över dig, min son! Jag blev lycklig när du föddes och jag levde ett lyckligt liv med dig. Jag har dock aldrig varit lyckligare än vad jag är nu. Jag svär vid Allâh att du kommer att kalla på din fader till paradiset.”

1 3:198