41. Allâhs fullkomliga egenskaper

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han är den Höge, den Väldige, den Allvetande som upprätthåller allt, den Förmögne, den Hörande, den Seende, den Höge, den Store.

FÖRKLARING

Han är den Höge som är ovanför Sin skapelse med Sin essens, förmåga och makt.

Han är den Väldige; ingen är väldigare än Han (subhânahu wa ta´âlâ).

Han är den Allvetande som vet allting och är underrättad om alla Sina skapelsers tillstånd.

Han upprätthåller Sina skapelser. Ingen rörelse eller stillhet, ingen nedstigning eller uppstigning, äger rum utan Hans tillstånd. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

”Och ingen varelse av honkön blir havande, inte heller föder hon utan Hans vetskap. Och ingen, som uppnår hög ålder, har fått sitt liv förlängt, och ingen har fått dö i unga år utan att dessa beslut står i en bok. Detta är lätt för Allâh.”1

Boken syftar på Den bevarade tavlan. Först har Han vetat allting, därefter har Han skrivit ned det i Den bevarade tavlan. Han upprätthåller nämligen allt.

Allâhs förmåga är väldig. Ingenting på jorden eller i himlen är omöjligt för Honom. Ingenting på jorden eller i himlen är dolt för Honom. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Vad skapelsen beträffar, så förmår den inte allt den önskar. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”2

Han (subhânahu wa ta´âlâ) är alltså förmögen. Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.

Allâh är den Hörande och den Seende. Dessa två namn består av två egenskaper; hörsel och syn. Även skapelsen hör och ser. Men Allâhs hörsel och syn är inte som skapelsens hörsel och syn. Skapelsens egenskaper är lämpade för den och Allâhs egenskaper är lämpade för Honom. Bara namnen är gemensamma medan realia och beskaffenheten är olika. Han (ta´âlâ) sade:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

”För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett blandat flöde och så har Vi gett henne hörsel och syn.”3

Även Allâh hör och ser. Dock liknar inte Allâhs namn och egenskaper skapelsernas namn och egenskaper. Ehuru de har gemensamma namn så skiljer de sig åt i realia och beskaffenhet.

Allâh är den Höge. Han är över Sina skapelser. Han besitter en absolut höghet; med essens, status och makt. Alla dessa tre sorter av höghet är bekräftade åt Allâh (´azza wa djall).

Allâh är den Store. Han (subhânahu wa ta´âlâ) är nämligen större än allting annat. Därför säger du:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Större än allting annat vill säga. Ingen är större än Allâh.

135:11

236:82

376:2