41. Alla är vi bröder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fadhl-il-Islâm, ss. 64-65

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

“Kallar ni till förislamiska anrop när jag är bland er?”

Abûl-´Abbâs sade:

”Alla namn som avviker från islam och Qur’ânen och är associeringar med stamträd, länder, raser, läror eller metodiker, hör till den förislamiska tidens drag. När en man från Utvandrarna kom i bråk med en man från Hjälparna och var och en kallade på sitt folk, sade Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Kallar ni till förislamiska anrop när jag är bland er?” Han blev mycket arg på grund av det.”1

FÖRKLARING

Abûl-´Abbâs, det vill säga Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh), förklarade den förislamiska tidens drag, nämligen allt utom islam och Qur’ânen. Muslimen är ålagd att associera sig med islam och Qur’ânen. Han får inte associera sig, fanatiskt och skrytsamt, med stam eller land. Han får inte stoltsera med stam eller land, utan med islam. Alla muslimska länder är samma. Bortsett från Makkah och Madinah finns det ingen skillnad mellan länderna, oavsett om de ligger i öst eller i väst. En muslim skryter inte över sin stamtavla, sitt land eller sin ras. Han ser inte upp till sig själv för att han är arab och inte heller ser han ned på andra för att de inte är araber. Det är inte tillåtet. Så länge den andre är muslim är han din broder:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

”De troende är bröder.”2

Araber och icke-araber, människor och djinner – alla är bröder i tron och islam.

1as-Siyâsah ash-Shar´iyyah (1/82).

249:10