Farorna med en slarvig bön

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det är en stor synd att slå ihop två böner utan något skäl.”1

at-Tirmidhî rapporterade den även från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”De lärda handlar utmed den.”

Det är allvarligare att missa ´Asr än de andra bönerna. ´Asr är den mellersta bönen. Samfunden innan oss fick chansen att be den, men slarvade bort den. Därför belönas den som ber ´Asr från det här samfundet dubbelt. När Sulaymân (´alayhis-salâm) blev distraherad av hästarna så att han missade ´Asr slaktade han dem.

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som låter bli att be ´Asr har förlorat sin handling.”2

Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Att missa ´Asr är som att förlora sin familj och egendom.”3

Detsamma gäller den som ber efter att tiden har gått ut. Han har gjort en stor synd.

Detsamma gäller den som avsiktligt ber utan rening, riktning mot Qiblah, Rukû´, Sudjûd, obligatorisk läsning eller något annat. Han har gjort en stor synd. Det finns rentav delade åsikter om hans otro om han inte anser det vara lovligt. Om han därtill anser det vara lovligt råder det inga tvivel om hans otro.

1at-Tirmidhî (188). Mycket svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (5546).

2al-Bukhârî (553), an-Nasâ’î (472) och Ahmad (5/350).

3al-Bukhârî (552).