Ett liv utan de lärda är värre än boskapens liv

I och med att existensens välgång beror på de lärda, ty utan de lärda är människorna som boskap eller rentav än värre, är den lärdes död en olycka som endast kan kompenseras med hans efterträdare. De lärda styr tjänarna, länderna och kungadömen. Deras död orsakar att världsordningen förstörs. Därför låter Allâh hela tiden den här religionens företrädare efterträdas av efterträdare. Med dem bevarar Han Sin religion, skrift och tjänare. Föreställ dig världens rikaste och givmildaste man som folket är i stort behov av och som själv ger till alla på alla möjliga sätt. Rätt som det är dör han och deras uppehälle upphör. Den lärdes död är en mycket större olycka än en liknande mans död. När den lärde dör, dör även samfund och skapelser. Poeten sade:

Du vet att det är ingen olycka

att pengar försvinner eller ett lamm eller en kamel dör

En olycka är att den frie dör

så att många människor dör också