404. Bröder bojkottar varandra ett helt år

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/450)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

404 – Abû Khirâsh as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Att bojkotta sin broder ett helt år är som att spilla hans blod.”1

405 – I en annan formulering står det att ´Imrân bin Abî Anas berättade för honom att en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare från stammen Aslam berättade för honom, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Att bojkotta sin broder ett helt år är som hans blod.”2

I sittningen satt Muhammad bin al-Munkadir och ´Abdullâh bin Abî ´Attâb som sade:

”Detta har vi hört från honom.”

FÖRKLARING

Dessa två hadîther intygar hur allvarligt det är att en muslim bojkottar sin muslimske broder och sin muslimska syster, framför allt om bojkotten pågår ett helt år. Att bojkotta en muslimsk broder är som att döda honom. Vi har redan gått igenom att två muslimer som dör i ovänskap kommer aldrig att inträda in i paradiset tillsammans. Om en av dem hälsar till en annan och den andre vägrar att hälsa tillbaka, hälsar istället en ängel tillbaka till den som hälsade först. Jag har som sagt redan förklarat hadîthen:

”Och om de dör i ovänskap kommer de aldrig att inträda in i paradiset tillsammans.”

Akta er, muslimer, för att bojkotta varandra till följd av personliga eller jordiska ändamål. Sådan bojkott medför straff i båda liven. Alla kloka människor vet att den troende ska vara tolerant och ha överseende med förtryckare. Sådant uppförande får den troende att stiga i rang hos Allâh (´azza wa djall) och uppskattas än mer av Allâhs rättfärdiga slavar.

1Autentisk.

2Autentisk.