40. Vilken dyrkan föreskrevs första året efter utvandringen?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 107

Fråga 40: Vilken dyrkan föreskrevs första året efter utvandringen?

Svar: De bad vända mot Jerusalem i sjutton månader. Samma år påbjöds kamp. Den 12 Rabî´ al-Âkhir blev bönerna fyra Raka´ât för hemmastadda och böneutropet föreskrevs.