40. Trettioåttonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

38 – Muhammad underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: Abû ´Alî bin Shâdhân underrättade oss: Abû Sahl Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Ziyâd underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin ´Îsâ al-Barqî underrättade oss: Yahyâ (al-Himânî) berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Utöver änglarna som skriver ned människornas handlingar har Allâh även änglar som strövar över jorden. När de hittar någon påminna sig om Allâh (ta´âlâ) ropar de: ”Hänge er åt er önskan!” Sedan täcker de dem. Efter att de skingrats stiger de upp till himlen varpå Allâh (tabârak wa ta´âlâ) säger: ”Vad gjorde Mina slavar när ni lämnade dem?” De säger: ”När vi lämnade dem höll de på att lova Dig, glorifiera Dig och nämna Dig.” Då säger Han: ”Har de sett Mig?” De säger: ”Nej.” Då säger Han: ”Hur hade det varit om de hade sett Mig?” De säger: ”Om de hade sett Dig skulle de lovat och glorifierat Dig än mer.” Han säger: ”Vad eftersträvar de?” De säger: ”De eftersträvar paradiset.” Då säger Han: ”Har de sett det?” De säger: ”Nej.” Då säger Han: ”Hur hade det varit om de hade sett det?” De säger: ”Om de hade sett det skulle de eftersträvat det än mer.” Han säger: ”Vad ber de om skydd mot?” De säger: ”De ber om skydd mot Elden.” Då säger Han: ”Har de sett den?” De säger: ”Nej.” Då säger Han: ”Hur hade det varit om de hade sett den?” De säger: ”Om de hade sett den skulle de flytt från den än mer, bett än mer om skydd mot den och varit än räddare för den.” Då säger Han: ”Jag låter er vittna att Jag har förlåtit dem.” De säger: ”Det finns folk bland dem som har råkat hamna där. De är bara där för att avklara några ärenden.” Då säger Han: ”De är ett folk vars sällskap inte är olyckligt. De är ett folk vars sällskap inte är olyckligt.”1

1al-Bukhârî (6408), Muslim (4689) och at-Tirmidhî (3600).