40. Slavinna ska klä sig som fri kvinna

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 90-92

Ibn Sa´d återberättade: Muhammad bin ´Umar underrättade oss, från Ibn Abî Sabrah, från Abû Sakhr, från Ibn Ka´b al-Quradhî som sade:

“Det fanns en hycklare som brukade besvära troende kvinnor. Varje gång han blev tillsagd var hans ursäkt att han trodde att de var slavinnor. Då befallde Allâh dem att inte klä sig som slavinnor och att de istället noga sveper om sig sina ytterplagg.”1

Den rapporteringen är mycket svag på grund av följande skäl:

1 – Muhammad bin Ka´b al-Quradhî var efterföljare och upplevde aldrig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså saknas följeslagare i berättarkedjan.

2 – Ibn Abî Sabrah, som hette Abû Bakr bin ´Abdillâh bin Muhammad bin Abî Sabrah, var mycket svag. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

“De anklagade honom för påhitt.”2

3 – Muhammad bin ´Umar, det vill säga al-Wâqidî, var känd för att vara svag. Han var till och med anklagad.

Ibn Djarîr, as-Suyûtî3 och rapporterar liknande rapporteringar, men alla saknar följeslagare i berättarkedjorna och inga är autentiska. Ty alla slutar vid Abû Mâlik, Abû Sâlih, al-Kalbî, Mu´âwiyah bin Qurrah och al-Hasan al-Basrî. Inga sammanbundna kedjor finns varför de inte utgör något argument, framför allt inte med tanke på att de tillsynes kolliderar med föreskriften och förnuftet. Rapporteringarna innebär att muslimska slavinnor – för det fanns naturligtvis även muslimska slavinnor då – inte behöver täcka sig för att undkomma syndarnas trakasserier. Det är märkligt hur vissa uttolkare föll för dessa rapporteringar varefter de sade att Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ

“… och till troendes kvinnor…”

åsyftar fria kvinnor och inte slavinnor. De byggde sitt resonemang på att slavinnor inte behöver täcka sina huvuden och hår. Vissa rättsskolor gick så långt att de till och med sade att slavinnans blygd är som mannens blygd; från naveln till knäna. Därtill sade de att främmande män får se slavinnans hår, armar, vader, byst och bröst4. Inte bara saknar åsikten bevis i Qur’ânen och Sunnah, den går också emot generaliseringen i Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ

“… och till troendes kvinnor…”

Den generaliseringen är som generaliseringen i Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

“TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd till dess ni vet vad ni säger. Inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft samlag med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer.”5

Således sade Abû Hayyân al-Andalusî:

“Tillsynes omfattar Hans ord:

وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ

“… och till troendes kvinnor…”

troende kvinnor och slavinnor. Slavinnor är ju mer prövande då de är mer aktiva än fria kvinnor. Det krävs ett tydligt bevis för att utesluta dem ur de generaliserade kvinnorna.”6

Hâfidh Ibn-ul-Qattân7 och andra har redan varit inne på samma spår.

1at-Tabaqât al-Kubrâ (8/176).

2at-Taqrîb.

3Se “ad-Durr al-Manthûr”.

4Ahkâm-ul-Qur’ân (3/390) av Abû Bakr al-Djassâs.

54:43

6al-Bahr al-Muhît (7/250).

7Se “Ahkâm-ul-Qur’ân” (2/24 – manuskript).