40. Så blev Muhammad profet och sändebud

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Han blev sextiotre år; fyrtio år före profetkallet och tjugotre år i egenskap av profet och sändebud. Han blev profet med [versen] ”Läs!” och sändebud med [kapitlet] ”Den insvepte”. Hans hemstad var Makkah. Allâh skickade honom för att varna för avguderi och kalla till Tawhîd. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

Du som sveper in dig! Stå upp och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena dina kläder! Och fly från all hednisk smitta! [När du ger] ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag [med allt] för din Herres skull!”1

Versen:

قُمْ فَأَنذِرْ

Stå upp och varna!”

betyder varna för avguderi och kalla till Tawhîd.

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Och prisa din Herres majestät!”

Det vill säga högakta Honom med Tawhîd.

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Och rena dina kläder!”

Det vill säga rena dina handlingar från avguderi.

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Och fly från all hednisk smitta!”

Det vill säga statyer. Att fly från dem innebär att undvika och ta avstånd från dem och deras dyrkare.

FÖRKLARING

Den väldige profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev profet med [versen] ”Läs!”. Det första som uppenbarades för honom var:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Läs i din Herres namn, Han som har skapat.”2

Därmed var han profet. Medan han var i Hirâ’-grottan kom Djibrîl till honom och befallde honom att läsa detta kapitel. Kort därefter kom han till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med ”Den insvepte”. Han blev sändebud med Hans ord:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ

Du som sveper in dig! Stå upp och varna!”

Första gången Djibrîl (´alayhis-salâm) kom till honom befallde han honom att läsa och pressade honom hårt för att förbereda honom inför budskapets väldiga möda och uppgift. Han hade då blivit så rädd för hans pressning att han gick hem och sade:

Svep in mig! Svep in mig!”

Efter det sade Allâh:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ

Du som sveper in dig! Stå upp och varna!”

Stå upp och varna människorna! Därmed blev han sändebud.

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Och prisa din Herres majestät!”

Det vill säga högakta Honom med Tawhîd.

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Och rena dina kläder!”

Det vill säga rena dina handlingar från avguderi. Versen skall inte förstås bokstavligt därför att bönen hade ännu inte blivit ålagd. Kläder syftar alltså på handlingar. Han (ta´âlâ) sade:

وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ

… men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan.”3

Handlingar kan alltså kallas för kläder.

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Och fly från all hednisk smitta!”

Det vill säga statyer. Att fly från dem innebär att undvika och ta avstånd från dem och deras dyrkare.

174:1-7

296:1

37:26