40. Qur’ân-läsningen i fredagsbönen

8 – Fredagsbönen

Ibland läste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”al-Djumu´ah” i första Rak´ah och ”al-Munâfiqûn” i andra. Ibland läste han ”al-Ghâshiyah” istället1.

Det kunde även hända att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste ”al-A´lâ” i första och ”al-Ghâshiyah” i andra2.

1Muslim och Abû Dâwûd. Den nämns i ”al-Irwâ’” (345).

2Muslim och Abû Dâwûd. Den nämns i ”al-Irwâ’” (345).