40. Muhammads ödmjukhet och Mu´âdhs förträfflighet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 42

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

7 – Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag satt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en åsna. Han sade till mig: ”Mu´âdh! Vet du vilken rätt Allâh har mot slavarna och vilken rätt slavarna har mot Allâh?” Jag sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Allâhs rätt mot slavarna är att de dyrkar Honom och inte avgudar någonting med Honom. Slavarnas rätt mot Allâh är att Han inte straffar den som inte avgudar med Honom.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte ge människorna det glada budskapet?” Han sade: ”Ge inte dem det glada budskapet så att de inte tar det för givet.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

FÖRKLARING

Denna väldiga hadîth understryker en av Mu´âdhs (radhiya Allâhu ´anh) många förträffligheter. Han hette Mu´âdh bin Djabal al-Khazramî al-Ansârî och var en av de kunnigaste. Faktum är att han var samfundets kunnigaste inom det lovliga och det olovliga. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erövrat Makkah utsåg han Mu´âdh till stadens domare och lärare. Därefter, år 9 eller 10, skickade han honom till Jemen för att vara domare och lärare i landet. Efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död skickade ´Umar honom till Levanten för att vara domare och lärare där. Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) dog i Levanten av sviterna av den kända pestpandemin som härjade i landet på den tiden. Han (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag satt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en åsna.”

Det vill säga att de bered den tillsammans. Det bevisar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ödmjukhet då han, som var och är den absolut ädlaste skapelsen, red på en åsna. Hans ödmjuk framgår också då han lät sin följeslagare sitta bakom honom. Hadîthen bevisar också att två stycken får berida ett riddjur samtidigt förutsatt att det inte besväras av det.

1al-Bukhârî (2856) och Muslim (30)