40. Maken skall visa makan fin karaktär

Till makans rättigheter över maken hör att han visar henne den bästa karaktären. Hans fina bemötande av henne skall vara synligt. Det finns män som har de bästa karaktärerna när de är ute i affären, med sina vänner och med alla andra människor. Deras fina bemötande är synligt i det fallet. Men så fort de kommer hem blir de till monster. De visar inget fint bemötande. De är arga och förtalar. De säger aldrig något fint. De gör aldrig något fint. Du kan inte höra dem säga ett enda fint ord. Samtidigt sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären och de bästa av er är de som är bäst mot sina familjer.”1

Det finns inget gott i dig om du hjälper dina vänner och behandlar andra väl så länge du inte är bra mot din familj. Om du är bra mot din familj och därtill mot alla andra människor, så är det positivt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bäste av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”2

1at-Tirmidhî (1162) och Ahmad (2/250 och 2/472). Formuleringen är at-Tirmidhîs som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

I berättarkedjan finns Muhammad bin ´Amr bin ´Alqamah som är trovärdig men gör fel, vilket nämns i ”at-Taqrîb” (6228). Hadîthen är via sina olika vägar och vittnande rapporteringar autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (284).

2ad-Dârimî (2/2260), at-Tirmidhî (3895) och Ibn Hibbân (9/4177). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande och autentisk.”

Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (285) och (1174).