40. Kunskap om fiendens kunskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 48

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det är möjligt att Tawhîds fiender besitter många kunskaper, böcker och bevis. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ

”När deras sändebud kom till dem med klara bevis gladdes de över den kunskap som de hade.”1

FÖRKLARING

Måhända besatt sändebudens fiender som debatterade med dem och beljög dem många kunskaper, böcker och tvivel som de själva betraktade som bevis. Med dem klädde de ut sanningen med lögn för människorna. Han (ta´âlâ) sade:

فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون

”När deras sändebud kom till dem med klara bevis gladdes de över den kunskap som de hade. Men de överväldigades av det som de hade brukat skämta om.”

Denna typ av glädje är klandervärd, ty Allâh behagas inte av den.

Här visar författaren (rahimahullâh) att vi bör känna till dessa människors kunskaper och tvivel, så att vi kan försvara oss med deras egna vapen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade så. När han skickade Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen, sade han:

Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare.”2

Han sade så för att Mu´âdh skulle förbereda sig för dem och veta vilken skrift de har, för att därefter kunna avvisa dem med det som de argumenterade med.

140:83

2al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).