40. Krig och revolt mot myndigheten förbjudet

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det är inte tillåtet att bekriga myndigheten. Ingen människa får revoltera mot honom. Den som gör det är en innovatör bortom Sunnah och den raka vägen.”

FÖRKLARING

Allâh (´azza wa djall) befallde att ledaren lyds så länge han är muslim. Det är inte tillåtet att revoltera mot honom ehuru han skulle vara orättfärdig, prygla ryggar och beslagta egendomar. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”1

Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är det inte tillåtet att revoltera mot ledaren så länge man inte ser att han faller i en klar otro som det finns bevis för från Allâh. Det är bara Ahl-ul-Bid´a som Khawâridj och Mu´tazilah som tillåter uppror mot ledarna.

Se därför till att vara med dem som följer och håll dig borta från dem som innoverar. Deras väg är den raka vägen och den handlar om fasthållning vid rapporteringarna.

1Muslim (1847).