40. Kapitel om den som negerar något av Allâhs namn och egenskaper

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

”… ett folk som förnekar den Nåderike.”1

2 – al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”2

3 – ´Abdur-Razzâq rapporterade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från sin fader Tâwus, från Ibn ´Abbâs som såg en man skaka av förkastelse när han hörde en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs egenskaper varefter han sade:

”Vad skrämmer dessa människor? De är harmoniska när de hör det klara och går under när de hör det mindre klara.”3

När Quraysh hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämna den Nåderike fördömde de honom för det. Då uppenbarade Allâh:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

”… ett folk som förnekar den Nåderike.”

FÖRKLARING

Författaren tog med det här kapitlet för att klargöra plikten att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Honom (subhânahu wa ta´âlâ) utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Det är inte tillåtet att luras av Mu´tazilah och andra med falska åsikter. Det är rentav obligatoriskt att anta det som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bland följeslagarna och deras anhängare säger. Det är läran som sändebuden förkunnade. De bekräftade Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som tillkommer Honom. Följeslagarna och deras efterföljare förkunnade de egenskapsrelaterade verserna och hadîtherna bokstavligt och bekräftade det som namnen och egenskaperna bevisade. De gjorde så därför att Allâhs sade:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”4

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser! Allâh vet, men ni vet inte.”5

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”6

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”Känner du någon som kan kallas Hans namne?”7

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) saknar alltså både namne och vederlikar.

Djahmiyyah förnekar Allâhs namn och egenskaper och förvränger namnen. Deras åsikt fordrar att Allâhs existens negeras helt och fullt. Således gör Ahl-us-Sunnah Takfîr på dem. Det är obligatoriskt att avrätta dem om de inte ångrar sig. De skall krävas på ånger eftersom de negerar det som nämns i Qur’ânen och Sunnah och av samstämmigheten. Författaren nämnde rubriken oinskränkt utan att döma dem som förnekar Allâhs namn och egenskaper. Domen för deras handling är dock otro.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

”… ett folk som förnekar den Nåderike.”

Allâh (ta´âlâ) klargör att den Nåderike är vår Herre och Gud och att den som hädar den Nåderike hädar Allâh. Därav är det obligatoriskt för den troende att akta sig för dessa vilseleddas drag och följa de lärda och troende. Att Allâh ansåg deras negerande av denna egenskap vara hädelse mot den Nåderike bevisar att den som negerar egenskaperna hädar.

2 – al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”

En person som tillrättavisar och påminner andra människor måste använda ett språk som de känner till och tillvägagångssätt som de begriper så att de kan nyttas och gagnas. Alla människor har ju sina tillvägagångssätt. Om du talar med människor på ett sätt som är okänt för dem finns det en risk att de missförstår dig. Det spelar ingen roll om samtalsämnet handlar om Allâhs namn, egenskaper eller domar. Det spelar inte heller någon roll om du talar arabiska, engelska, urdu eller något annat språk. Araberna själva förstår olika. Tala med alla människor på ett sätt som de är vana vid så att de förstår vad du säger så att de inte beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

De som beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffande Allâhs egenskaper befinner sig i ett mycket kritiskt tillstånd. Ty de förvränger Allâhs egenskaper och bemöter dem felaktigt så att de till sist förnekar dem. Många av dem missförstår dem därför att de är icke-araber. Det sade vissa av Salaf till ´Amr bin ´Ubayd som sade att syndarna skall förbli i helvetet eftersom Allâh har lovat dem det. Då sade Salaf till honom att Allâh kan bryta ett löfte om straff men inte ett löfte om belöning. Att bryta ett löfte om straff är ädelt medan det är fördömt att bryta ett löfte om belöning. Således sade de till honom:

”Du har fallit i det därför att du är icke-arab.”

Det vill säga att du tror att det är negativt att bryta ett löfte om straff. Det stämmer ju inte. Poeten sade:

Även om jag lovar att straffa honom eller belöna honom

så kommer jag att bryta mitt löfte om straff och uppfylla mitt löfte om belöning

Det är nämligen en hyllning.

3 – ´Abdur-Razzâq rapporterade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från sin fader Tâwus, från Ibn ´Abbâs som såg en man skaka av förkastelse när han hörde en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs egenskaper varefter han sade:

”Vad skrämmer dessa människor? De är harmoniska när de hör det klara och går under när de hör det mindre klara.”

När Quraysh hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämna den Nåderike fördömde de honom för det. Då uppenbarade Allâh:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

”… ett folk som förnekar den Nåderike.”

Den här berättarkedjan är väldig.

När de hör klara Qur’ân-verser och hadîther känner de sig harmoniska och ödmjuka. När de hör Qur’ân-verser om Allâhs egenskaper blir de oklara för dem så att de går under på grund av förtvivlan och förnekelse. Det bevisar att fenomenet är gammalt och att sådana människor fanns till och med på följeslagarnas tid. De går under på grund av Qur’ân-verserna och hadîtherna som de tycker är oklara och därav förnekar dem, betvivlar dem och ifrågasätter dem. Det bevisar att negerande av och tvivel på det som Allâh har klargjort för Sina slavar är en undergång.

Sanningen är att allt som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt skall betros. Om du förstår vad som sägs, så är det bara att lovprisa Allâh, och om du inte förstår det, så är det bara att säga att Allâh vet bättre och fråga de lärda. Jag varnar dig för att förneka och bli skräckslagen. Så reagerar hycklarna och förlorarna. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på allt som står i Qur’ânen och Sunnah. De är tillfredsställda med det och praktiserar det. När de finner någon vers vara oklar refererar de den till de klara verserna och förstår dem därefter. De konfronterar inte Qur’ânen och Sunnah med varandra. De tvivlar inte. De vet att det oklara inte motsäger det klara. Faktum är att det oklara är en del av det klara. Allt som de är okunniga om låter de tas hand om av Honom som har kunskap om beskaffenheten och det är Allâh (subhânah). Däremot är betydelsen känd enligt arabiskan som Allâh tilltalar människorna med. Till följd därav sade Imâm Mâlik (rahimahullâh) när han fick frågan om Allâhs resning:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är en innovation att fråga om den.”

Det vill säga att det är en innovation att fråga om dess beskaffenhet. Han (rahimahullâh) klargjorde att resningens innebörd är känd men att dess beskaffenhet är okänd.

Kuriosa:

Den som säger att paradiset och helvetet skall upphöra är otrogen. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ

”De saliga skall ha paradiset till boning och där skall de förbli så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda – en gåva av oavbruten lycka utan ände.”8

لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ

”De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd].”9

Likaså är det falskt och fel att säga att bara helvetet skall upphöra. Den korrekta åsikten som has av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är att helvetet inte kommer att upphöra.

Kuriosa:

Muslimerna är enade om att jorden står stilla medan solen roterar. De som säger att jorden snurrar runt solen vill säga att solen står stilla och det är otro:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

”Och solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som äger all makt, all kunskap.”10

113:30

2al-Bukhârî (129).

3al-Musannaf (20895). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (485).

4112:1-4

516:74

642:11

719:65

811:108

915:48

1036:38