40 – Kapitel 7 – Ett bra och passande svar

Detta är ett bra och passande svar, men endast den som Allâh skänker framgång förstår det. Se därför inte ned på detta svar. Det är sannerligen  precis som Han (ta´âlâ) sade:

”Men ingen annan än den som bär med tålamod finner att handla så; bara den lyckligaste lottade finner.” (41:35)

Förklaring

Detta är ett bra och passande svar… – Det vill säga att man säger till motståndaren att det inte finns några motsägelser i Allâhs (ta´âlâ) tal, att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal inte motsäger sig Allâhs och att det är obligatoriskt att hänvisa det mindre tydliga till det tydliga. Detta svar är bra och passande, ty ingen kan motsäga det eller avvisa det med något som tillintetgör det. Det beror på att det är ett svar som är baserat på två bevis; Sharî´ah och intellektet. Således är det ett svar som ingen lögnare kan annullera.

… endast den som Allâh skänker framgång förstår det… –  Detta svar förstår endast de som Allâh har skänkt framgång. Han har räddat dem från tvivlens och drifternas prövningar. Därefter bevisade han det hela med Hans (ta´âlâ) ord:

”Men ingen annan än den som bär med tålamod finner att handla så; bara den lyckligaste lottade finner.” (41:35)

Det vill säga att endast den som har blivit skänkt framgång förmår att avvisa på bästa möjliga sätt.