40. Ingen skapelse får dyrkas

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 103-104

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Tror ni att tro på Tâdj och hans jämlikar är ofarlig medan tro på ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) är otro?”

Om sådana dogmatiska föreställningar är harmlösa i förhållande till Tâdj, kan de inte vara mindre harmlösa i förhållande till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). ´Alî är ju bättre än Tâdj och Shamsân. Trots det beskyllde han sina dyrkare för otro och avguderi och bestred dem. Mildare dom kan inte gälla folk som överdriver med Tâdj, Shamsân, ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, al-Husayn, al-Hasan eller Dja´far bin Abî Tâlib. ´Alî är ju bättre än alla de. De som överdriver med skapelser som är lägre än ´Alî kan inte få mildare dom. Detsamma gäller folk som överdriver med profeten och de resterande profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och dyrkar dem. De är ju bättre än ´Alî. Trots det hädar de. Den som dyrkar profeten, Idrîs, Mûsâ, Hârûn eller ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) är otrogen lik nasaréerna och judarna som dyrkar ´Îsâ respektive ´Uzayr.

Studenten är skyldig att uppmärksamma detta och veta att dyrkan av någon annan än Allâh är avguderi i alla fall, oavsett om dyrkan ägnas profeter, rättfärdiga män, djinner, människor, träd eller stenar. Handlingen är avguderi i alla fall. Dyrkan måste tillägnas Allâh allena:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Store.”1

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”2

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

Dyrka Allâh och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom.”3

فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Sätt därför inte medgudar vid Allâh sida, då ni vet.”4

122:62

217:23

34:36

42:22