40. Hadîth ”Om en fluga hamnar i er dryck…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/50)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

16 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en fluga hamnar i er dryck, ska ni doppa den och därefter ta ut den. Ty i en av dess vingar finns gift och i en annan motgift.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Abû Dâwûd som lade till:

”Den tar skydd med vingen som innehåller gift varför hela ska doppas.”

FÖRKLARING

Flugan är ett av de svagaste och nedrigaste djuren som också dör snabbast. Därför sade Allâh (ta´âlâ):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ

”MÄNNISKOR! Hör på den liknelse, som här framställs: de som ni anropar i Allâhs ställe kommer aldrig att kunna skapa en fluga, även om de förenas för det.”

Om alla avgudade statyer hade enats för att skapa denna svaga och nedriga insekt, skulle de inte klarar av det:

وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ

”Och om en fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån den.”

Till och med flugan är starkare. Om den tar något från dem, kan de inte ta det ifrån den. Så svaga är de:

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

”Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs!”2

1al-Bukhârî (3142) och Abû Dâwûd (3844).

222:73