40. Erinran i samband med födsel

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 106-108

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

168 – Abû Râfi´ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter att Fâtimah hade fött al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum) såg jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa bönekallet i hans öra.”1

169 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Nyfödda barn brukade bäras fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som bad om välsignelse för dem och lade fuktig dadel som han hade tuggat på i deras munnar.”

Rapporterad av Abû Dâwûd2.

170 – ´Amr bin Shu´ayb rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det nyfödda barnet namnges, rakas och slaktas för den sjunde dagen3.

at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god.”4

171 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav sin son Ibrâhîm, Abû Mûsâs son Ibrâhîm, Abû Talhahs son ´Abdullâh och Abû Usayds son al-Mundhir strax efter att de hade fötts5.

172 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Av era namn älskar Allâh mest ´Abdullâh och ´Abdur-Rahmân.”

Rapporterad av Muslim.

173 – I en annan rapportering lade han till:

”De mest sanningsenliga namnen är Hârith och Hamâm och de fulaste är Harb och Murrah.”6

174 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade föraktfulla namn till vackra namn. Zaynab hette Barrah (from). Det sades att hon prisade sig själv så han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade det till Zaynab. Han hatade att det sades att någon hade kommit från Barrah. Han frågade en man vad han hette. Mannen sade att han hette Hazan (sorg). Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Du heter Sahl.”

Han ändrade på ´Âsiyahs (olydig) namn och gav henne namnet Djamîlah. Han frågade en annan man vad han hette. Mannen sade att han hette Asram (avhuggen). Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Du heter Zur´ah.”

Han ändrade på namnet på en mark från ´Afrah (damm) till Khadhirah.

1Med tiden har det klargjorts för mig att hadîthen är svag och ska därför inte vara med i “Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib”.

2Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

3Det vill säga att dess hår rakas den sjunde dagen oavsett om det är pojke eller flicka. Likaså skall det slaktas två lamm för en pojke och ett lamm för en flicka.

4Den är till och med högre än så.

5Dessa rapporteringar är autentiska. De bevisar att handlingen är tillåten men att den är bättre den sjunde dagen.

6Dess berättarkedja är autentisk.