40. Destruktiva teorier om Qur’ânen

Publicerad: 19.10.06

Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47-48

Destruktiva sekter har avvikit från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm gällande Allâhs tal. Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras jämlikar avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i sakfrågan.

Destruktiva Djahmiyyah dementerar Allâhs samtliga egenskaper.

Mu´tazilah anser att Qur’ânen är skapad. Det gör även Djahmiyyah.

Ashâ´irah menar att Allâhs tal upprätthålls av Hans essens och att Qur’ânens formulering och bokstäver är endast uttryck av Allâhs tal och inte Hans egentliga tal. Enligt dem är Qur’ânen endast en innebörd som upprätthålls av Allâhs essens och att den saknar både bokstäver och röst, ty Allâh är frånkänd bokstäver och röst. Deras teori är falsk då den går emot sanningen som betros av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.