40. Den tionde typen av föraktfulla namn

10 – Flera lärda ser föraktfullt på att män har änglanamn som Djibrâ’îl, Mîkâ’îl och Isrâfîl. Vad beträffar kvinnorna, så är det tillsynes förbjudet att ge dem änglanamn eftersom det är en liknelse av hedningarna som ansåg att änglar är Allâhs döttrar – fjärran är Allâh från vad de sade! Namn som påminner om dessa är Malâk och Malakah.