40. De kräver att allting går via dem

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 189-190

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

40 – al-Ikhwân al-Muslimûn kräver sina anhängare på slavisk lydnad. Allting måste gå via deras tillstånd och lov. Till och med toalettbesök. Den som inte gör det hotas med uteslutning. Därför upplever den som lämnar dem manlighet och ära efter att ha levt i förnedring och förödmjukelse. Vet du inte al-Ikhwân al-Muslimûn anställer ungdomar bara för att kontrollera deras anhängare, framför allt om de misstänker att de har kontakt med Salafiyyûn?