40. Bönen i samband med födsel

168 – Abû Râfi´ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa böneutropet i al-Hasan bin ´Alîs öra efter att Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade fött honom.”

169 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Nyfödda barn brukade föras fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som bad om välsignelse för dem och lade fuktig dadel som han hade tuggat på i deras munnar.”

170 – ´Amr bin Shu´ayb rapporterade från sin fader som rapporterade från hans farfar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det nyfödda barnet namnges, rakas och att det slaktas för det den sjunde dagen1.

171 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav sin son Ibrâhîm, Abû Mûsâs son Ibrâhîm, Abû Talhahs son ´Abdullâh och Abû Usayds son al-Mundhir strax efter att de hade fötts2.

172 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Av era namn älskar Allâh mest ´Abdullâh och ´Abdur-Rahmân.”

173 – I en annan rapportering lade han till:

”De sannaste namnen är Hârith och Hamâm och de fulaste är Harb och Murrah.”

174 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade föraktfulla namn till vackra namn. Zaynab hette Barrah (from). Det sades att hon prisade sig själv så han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ändrade det till Zaynab. Han hatade att det sades att någon hade kommit från Barrah. Han frågade en man vad han hette. Mannen sade att han hette Hazan (sorg). Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Du heter Sahl.” Han ändrade på ´Âsiyahs (olydig) namn och gav henne namnet Djamîlah. Han frågade en annan man vad han hette. Mannen sade att han hette Asram (avhuggen). Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Du heter Zur´ah.” Han ändrade på namnet på en mark från ´Afrah (damm) till Khadhirah.

1Det vill säga att dess hår rakas den sjunde dagen oavsett om det är pojke eller flicka. Likaså skall det slaktas två lamm för en pojke och ett lamm för en flicka.

2Dessa rapporteringar är autentiska. De bevisar att handlingen är tillåten men att den är bättre den sjunde dagen.