40. Bön för värd är inte begränsad vid fasta

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Âdâb-uz-Zifâf, sid. 108-109

adh-Dhahabî tog med hadîthen i sin ”al-´Uluww” och tillskrev den al-Bukhârî och Muslim med tillägget mot slutet:

و ذكركم الله فيمن عنده

”Må Allâh nämna er bland dem som är hos Honom.”

Det är fel. Den finns inte alls hos al-Bukhârî och Muslim och mig veterligen saknar hadîthen det tillägget till fullo.

Därtill är denna erinran obegränsad och inte begränsad vid bruten fasta. Ty profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

أَفْطرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ

”Må de fastande bryta fastan hos er…”

är inget besked utan bön för värden så att fastande människor kan bryta fastan hos honom varvid han belönas för deras brutna fasta. Precis som de två sista fraserna:

وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُم الملائِكَةُ

”Må de fromma äta av er mat. Må änglarna be för er.”

är uppenbarligen bara bön. Inte heller konkretiserar hadîthen att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade varför det inte är tillåtet att begränsa den vid fasta. Visserligen säger Ibn-uz-Zubayrs hadîth ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bröst fastan…”, men den utgör som sagt inget argument sett till dess svaga berättarkedja. Och visserligen rapporteras liknande från Anas via Yahyâ bin Abî Kathîr, men an-Nasâ’î sade:

” Yahyâ bin Abî Kathîr hörde inte den från Anas.”

Sedan återberättade både han och Ibn-ul-Mubârak i ”az-Zuhd” honom från ett annat håll där han sade:

”Det har berättats för mig att Anas…”

Alltså är berättarkedjan avbruten.

Det finns ett tredje håll från Anas som rapporteras av Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” via ´Abdul-Hakam bin Ziyâd, från honom, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som ska ha sagt mot slutet:

”Allâh! Hylla Sa´d bin Mu´âdhs hus.”

Dess berättarkedja är svag på grund av okända återberättare, ´Îsâ bin Shu´ayb som är övergiven och ´Abdul-Hakam bin Ziyâd som jag inte känner till.