40 – Bevis för Khashyah

Bevis för Khashyah är Hans (ta´âlâ) ord:

”Ni skall inte frukta dem – frukta Mig.” (5:3)

 


FÖRKLARING

 

Khashyah (fruktan) är en fruktan som är byggd på kunskap om det fruktades storhet och fullkomliga makt. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

”Ingen av Hans tjänare utom de lärda fruktar Allâh.” (35:28)

Det vill säga de som har kunskap om Hans väldighet och fullkomliga makt. Denna typ är alltså mer specifik än rädsla (Khawf). Skillnaden mellan dem två klargörs med hjälp av ett exempel. Om du är rädd för en person som du inte vet kan besegra dig eller inte, anses det vara rädsla. Skulle du däremot vara rädd för en person som du vet kan besegra dig, anses det vara fruktan (Khashyah).

Det som sägs om de olika uppdelade domarna kring rädslan, sägs likaså om fruktan.