40. Allt däri betros

Publicerad: 19.10.06

Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 55

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

40 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom.

FÖRKLARING

Vi dyrkar Allâh med allt som har nämnts hittills i denna dogmatiska avhandling. Det är inget vi bara säger, utan vi betror det helhjärtat.