40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam.

FÖRKLARING

De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa renläriga kaliferna är Abû Bakr, därefter ´Umar, därefter ´Uthmân och därefter ´Alî. Det råder samstämmighet om den rangordningen.

De efterträds av samrådet som bestod av sex personer som utsågs till att välja ut en kalif efter ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum).

De efterträds av kämparna från Badr. Därefter kommer följeslagarna som lovade trohetslöftet under trädet. Sedan kommer följeslagarna som utvandrade, betalade välgörenhet och kämpade innan Erövringen och slutligen de som utvandrade, betalade välgörenhet och kämpade efter Erövringen. Deras förträfflighet varierar med andra ord, vilket är bekräftat i Qur’ânen och Sunnah.

Bara för att denna variation understryks betyder det inte att andra följeslagare är nedvärderade. Inte alls. De erhåller sin belöning och sina utmärkande drag. Var och en har sina typiska drag. Alla har sina egenskaper, alla är de följeslagare. Alla besitter en följeslagares dygd. Den som såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i ett troende tillstånd, om så ett kort ögonblick, är följeslagare. Vad efterföljarna än gör av goda handlingar uppnår de aldrig samma förträfflighet som följeslagarna. Ty ingen förträfflighet motsvarar följeslag.