40. al-Qummîs åttonde förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

”Det är inte fromhet att stiga in i ett hus genom [en dörr på] dess baksida; nej, fromhet visar den som fruktar Allâh. Stig därför in i husen genom [den främre] dörren.”1

”Versen uppenbarades i samband med de Troendes ledare (rahimahullâh) som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Jag är kunskapens stad och ´Alî är dess dörr.””2

Här kombinerar al-Qummî två väldiga vidrigheter:

1 – Han förvränger Allâhs tal från dess kontext och säger att versen uppenbarades i samband med ´Alî.

2 – Han argumenterar falskt med den påhittade hadîthen som lögnaktigt tillskrivs Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

12:189

2Tafsîr al-Qummî (1/68).